Tłumaczenia specjalistyczne - język angielski

FAQ

Co to jest strona obliczeniowa?

Takie pytanie jest często zadawane przez osoby, które korzystają z usług tłumacza j. angielskiego po raz pierwszy.

Strona obliczeniowa jest to jednostka stanowiąca podstawę kalkulacji kosztu tłumaczenia. Innymi słowy, ceny które są podawane w ofercie tłumaczy językowych dotyczą 1 strony obliczeniowej, której standardowa objętość wynosi 1800 znaków ze spacjami. Często klienci dzwoniący w sprawie wyceny tłumaczenia z j. angielskiego lub na j. angielski informują tłumacza, że tekst ma np. 4 strony. Jest to informacja na tyle nieprecyzyjna, że nie pozwala na określenie nawet przybliżonej wartości tłumaczenia. Strona stronie nierówna, dlatego jeżeli chcemy poznać orientacyjną cenę tłumaczenia, to musimy podać ilość znaków ze spacjami. Na przykład, jeżeli tekst specjalistyczny, typu ‘’Umowa o poufności’’, który chcemy przetłumaczyć na język angielski zawiera 18 000 znaków ze spacjami, to wielkość ta równa jest 10 stronom obliczeniowym, które możemy pomnożyć przez cenę jednej strony, aby otrzymać orientacyjny koszt tłumaczenia. Ilość znaków ze spacjami najczęściej podawana jest w dolnym lewym roku ekranu, ale dotyczy to tylko tekstów zapisanych w wersji edytowalnej, np. w wordzie. Oczywiście, nie zawsze wycena tłumaczenia jest taka szybka i prosta. Teksty zapisane jako pliki pdf, czy skany nie posiadają liczników znaków. Problem z wyceną bardzo często dotyczy tłumaczenia dokumentacji medycznej, czy tłumaczenia niektórych katalogów lub instrukcji obsługi, ponieważ zleceniodawca często nie dysponuje wersją edytowalną materiału źródłowego. W takim przypadku wycena tłumaczenia specjalistycznego wymaga konwersji do wersji edytowalnej, najczęściej wykorzystując program typu ocr. Taką konwersję można zrobić samemu, jeżeli przed kontaktem z tłumaczem języka angielskiego chcemy znać orientacyjną wycenę tłumaczenia, ale równie dobrze możemy to zlecić tłumaczowi, który zrobi to sprawnie i nieodpłatnie.

Należy pamiętać, że nie istnieje 1 powszechnie obowiązujący standard wielkości strony obliczeniowej. Na rynku usług związanych z tłumaczeniami możemy spotkać się z wartościami 1400, 1500, 1600 znaków ze spacjami dla jednej strony obliczeniowej. Jeżeli tłumacz podaje cenę, np. 32 zł za stronę obliczeniową obejmującą 1500 znaków ze spacjami, to powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że ostatecznie za całe tłumaczenie zapłacimy więcej niż w przypadku tłumacza, który wycenia stronę obliczeniową na 34 zł, ale która obejmuje 1800 znaków ze spacjami.   

 

Czy płacąc z ‘góry’ mogę mieć pewność, że moje tłumaczenie zostanie wykonane w sposób profesjonalny?

Płatność za tłumaczenie przed realizacją dotyczy wyłącznie zleceń od ‘osób prywatnych’. W naszej ofercie płatność za usługę tłumaczeniową zlecaną przez firmę następuje zawsze po realizacji tłumaczenia, na podstawie faktury z odroczoną płatnością. Tym niemniej, forma płatności nie ma wpływu na jakość tłumaczenia, ponieważ usługodawca, w tym przypadku tłumacz języka angielskiego, jest zobowiązany do dostarczenia usługi w odpowiednim standardzie. Jeżeli poziom tłumaczenia jest niezadowalający, zleceniodawca może złożyć reklamację lub podjąć inne przewidziane przez prawo kroki, tak jak w przypadku realizacji każdej innej usługi świadczonej przez każdego innego usługodawcę.

Bez względu na rodzaj tłumaczenia, zachęcam do skorzystania z możliwości poproszenia o bezpłatną próbkę tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń specjalistycznych z lub na j. angielski, osoby zlecające, np. pracownik naukowy zamawiający tłumaczenie publikacji, lekarz zlecający tłumaczenie medyczne, czy prawnik oczekujący tłumaczenia umowy na język angielski z reguły mają możliwość oceny jakości próbki tłumaczenia na podstawie własnej wiedzy specjalistycznej.

Jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie sami ocenić poziomu tłumaczenia, to tak jak w każdym innym przypadku dotyczącym wyboru jakiejkolwiek interesującej nas usługi pozostaje nam kierowanie się zdrowym rozsądkiem. Biuro tłumaczeń, które istnieje na rynku od wielu lat, ma swoją renomę, profesjonalną stronę internetową i ofertę konkretnych usług translatorskich z reguły w istotny sposób zwiększa prawdopodobieństwo rzetelnego przekładu. Proszę pamiętać, że większość tłumaczy zawodowo trudniących się tłumaczeniami, szczególnie tych istniejących na rynku od dłuższego czasu, w dużym stopniu opiera swoją działalność na stałych klientach, a wielu tłumaczy języka angielskiego współpracuje z innymi biurami tłumaczeń i w związku z tym po prostu nie mogą sobie pozwolić na niski poziom usług. Innym kryterium podjęcia decyzji o wyborze danego tłumacza j. angielskiego może być cena za usługę. Zbyt niska cena powinna budzić podejrzenia, z kolei wysoka cena często wynika z rozbudowanej struktury danego biura tłumaczeń, co nie musi mieć bezpośredniego związku z jakością usług.    

 

Jaki jest realny czas oczekiwania na wycenę i na tłumaczenie?

Wycena tłumaczenia specjalistycznego wysłanego w dniu roboczym do godziny 18 trwa nie dłużej niż 3 godziny. Materiał źródłowy do tłumaczenia wysłany w wersji edytowalnej jest stosunkowo prosty do wyceny, ponieważ określenie liczby stron obliczeniowych wynika bezpośrednio z ilości znaków automatycznie policzonych przez program, a cena za usługę tłumaczenia jest wypadkową ilości znaków i stopnia specjalizacji materiału źródłowego. Zleceniodawcy tłumaczenia umów czy publikacji naukowych, które zwykle są zapisane w programie edytowalnym, nie powinni czekać na wycenę dłużej niż 2 godziny. W przypadku tłumaczeń medycznych, instrukcji, katalogów, kart charakterystyki itp. które często są zapisane jako pliki pdf lub skany, wycena wiąże się z koniecznością konwersji materiału źródłowego do wersji edytowalnej co trwa nieco dłużej, ale z reguły nie więcej niż wspomniane 3 godziny. Oczywiście, w każdym przypadku wycena tłumaczenia specjalistycznego jest bezpłatna i w żaden sposób nie obliguje osoby zainteresowanej tłumaczeniem do złożenia zamówienia.

Czas oczekiwania na tłumaczenie zależy od objętości tekstu i harmonogramu bieżących zleceń. W przypadku zleceń do 10 stron obliczeniowych (18 000 znaków ze spacjami) czas oczekiwania w naszym biurze jest statystycznie krótszy niż 3 dni robocze. Dla tekstów o większej objętości i tekstów wysokospecjalistycznych czas realizacji może być dłuższy, ale jest to raczej kwestia kliku dni, a nie tygodni. Proszę pamiętać, że podany termin realizacji dotyczy akceptacji wyceny przez zleceniodawcę tłumaczenia w dniu wyceny i nie jest on obowiązujący dla zlecenia zaakceptowanego przez zleceniodawcę w dniu następnym lub w terminie późniejszym, ponieważ w międzyczasie grafik zleceń w naszym biurze mógł ulec zmianie.

Określone przez nas terminy realizacji tłumaczenia są terminami ostatecznymi. Innymi słowy, tłumaczenie może dotrzeć do Państwa wcześniej, ale nigdy później niż podaliśmy w korespondencji. W przypadkach naprawdę pilnych zachęcamy do skorzystania z opcji ekspresowej, ale proszę pamiętać, że w godzinach wieczornych możemy nie mieć możliwości korekty tłumaczenia, którą standardowo wykonuje drugi tłumacz.    

 

Czy tłumaczenia specjalistyczne są poddawane korekcie przez drugiego tłumacza?

Każde tłumaczenie, zarówno specjalistyczne jak i zwykłe powinno być poddane korekcie wykonanej przez innego tłumacza języka angielskiego. Korekta powinna być wykonana przede wszystkim w celu świeżego spojrzenia na tekst. Tłumacz języka angielskiego wykonujący tłumaczenie specjalistyczne koncentruje się na wielu elementach jednocześnie i często błędy zupełnie oczywiste, takie jak literówka, mogą po prostu umknąć jego uwagi. W zależności od rodzaju tłumaczenia, korekta ma za zadanie wyeliminować błędy typowo ortograficzne, gramatyczne, zapewnić spójność leksykalną, potwierdzić trafność doboru słownictwa, czy potwierdzić precyzję przekładu na poziomie logicznym.

W przypadku tłumaczenia medycznego najistotniejsza jest semantyczna jakość przekładu. Tłumaczenia medyczne są wykonywane przez specjalistów i jako takie nie wymagają korekty merytorycznej. Co więcej, korekta taka wykonana przez osobę nie poruszającą się płynnie w języku medycznym może przynieść więcej zamieszania niż pożytku. W tłumaczeniach medycznych bardziej istotne jest by lekarz, do którego docelowo trafi tłumaczenie, dokładnie zrozumiał treść dokumentu. Uwagę podczas korekty tłumaczenia medycznego należy zwrócić na wyeliminowanie elementów typu skróty nazewnictwa, które chociaż są powszechne wśród lekarzy większości krajów, mogą prowadzi

do niejasności wynikających ze zwyczajów posługiwania się formami skróconymi obowiązującymi za granicą. Istotne jest również wyeliminowanie nadmiaru treści opisowej związanej z nazewnictwem placówek czy funkcji administracyjnych pełnionych przez lekarzy.

W przypadku tłumaczenia umów na j. angielski, rolą korekty jest zachowanie spójności terminologicznej i ewentualne wychwycenie niuansów logicznych. W tłumaczeniach dokumentacji prawniczej należy w całym dokumencie zachować jednolitość słownictwa. Jeżeli np. tłumacz używa słowa ‘contractor’ jako angielski odpowiednik ‘wykonawcy’, to niedopuszczalne jest wprowadzenie w dalszej części tłumaczonej umowy innego określenia na ‘wykonawcę’, ponieważ może to zakłócić jasność przekazu i spójność dokumentu. Tłumaczenie umów na j. angielski wymaga umiejętnego odczytania zdań wielokrotnie złożonych i rolą korekty będzie ocena, czy przetłumaczony tekst jest logicznie zwięzły i zrozumiały.

Podobne zadania są stawiane w przypadku przekładu prac naukowych. Np., tłumaczenie autoreferatu na j. angielski wymaga nie tylko znajomości leksykalnej danej dziedziny. Tutaj również ważne jest by nie wprowadzać zróżnicowania terminologicznego, ponieważ może to zakłócić proces odbioru. Podobnie jak w przypadku tłumaczenia umów, tłumaczenie prac naukowych wymaga logicznego zrozumienia zdań wielokrotnie złożonych i ich równie precyzyjnego przekładu i takie właśnie cele ma zrealizowanie korekty tłumaczenia.