Grzegorz Kołodziej - tłumaczenia specjalistyczne

Grzegorz Kołodziej - tłumaczenia specjalistyczne

Angielski - Tłumaczenia specjalistyczne
tel. +48 602 67 98 46

Tłumaczenia umów i dokumentów

 • Umowa o dystrybucję
 • Umowa o współpracy
 • Umowa dostawy
 • Umowa kontraktacji
 • Umowa o poufności
 • Umowa dzierżawy
 • Umowa leasingu
 • Umowa najmu
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa kupna
 • Umowa darowizny
 • Umowa pożyczki
 • Umowa kazualna
 • Umowa konsensualna
 • Umowa przewozu
 • Umowa spedycji
 • Umowa ubezpieczenia
 • Umowa spółki
 • Umowa adhezyjna
 • Umowa o dzieło
 • Umowa o pracę
 • Umowa zlecenie
 • i inne

oraz:

 • publikacje naukowe i autoreferaty
 • ustawy, akty prawne, itp.
 • dokumentacja spółek ( sprawozdania, bilanse, KRS, umowy)
 • dokumentacja aplikacyjna (CV, list motywacyjny, portfolio, itp.)

 

Profesjonalne tłumaczenie umów na język angielski

Tłumaczenia umów to jedna z bardziej popularnych usług translatorskich, która jest świadczona przez wiele agencji i biur tłumaczeń. Przekłady na języki obce czy z języków obcych na polski mogą dotyczyć nie tylko umów o pracę, ale także o dzieło, zlecenie, umów sprzedaży czy różnego rodzaju umów handlowych.

W trakcie tłumaczenia umów szczególną uwagę należy zwrócić na spójność terminologii między poszczególnymi systemami prawnymi – ważne jest, aby uwzględnić realia prawa,
w jakim dana umowa będzie funkcjonować. Co więcej, niektóre z tego typu dokumentów dodatkowo zawierają rozmaite aneksy oraz załączniki, które również muszą zostać poddane specjalistycznemu tłumaczeniu na język angielski czy jakikolwiek inny. Tłumacze mogą czerpać między innymi z baz gotowych tekstów prawniczych, chociaż istotną rolę odgrywają także akta prawne Unii Europejskiej oraz Dziennik Urzędowy UE.

Dokładamy wszelkich starań, by odpowiednią terminologią i wysoką zawartością merytoryczną odznaczało się każde wykonane przez nas tłumaczenie umów. Angielski jest językiem, w którym przekładów dokonujemy najczęściej: tłumaczymy zarówno umowy z języka angielskiego na polski, jak i również z języka polskiego na język angielski.

Wszystkim klientom proponujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentów, ale poza dokumentami, dokonujemy także przekładów następujących umów:

 • poufności, tajemnicy,
 • reprezentację spółki, o zbycie i przeniesienie udziałów w spółce,
 • sprzedaż praw autorskich i wydanie dzieła,
 • wykonywanie nadzoru właścicielskiego,
 • ochronę stron i źródeł informacji,
 • usługi marketingowe, reklamowe, o współfinansowanie kampanii promocyjnej, itp.,
 • zakazie konkurencji,
 • wykonawczych, użyczenia, wymiany udziałów, zastawu (hipoteki), itp.

Poza tłumaczeniem dokumentów na angielski czy na język polski, sporządzamy również przekłady dokumentacji powykonawczej oraz różnego rodzaju certyfikatów (między innymi bezpieczeństwa pożarowego, homologacji, rezydencji podatnika, próby odbiorczej, zgodności i wielu innych).

Tłumaczenie umów na angielski i z angielskiego

tłumaczenia dokumentów angielski

Nasze biuro tłumaczeń podejmuje się tłumaczenia umów na język angielski i z angielskiego na język polski. Działamy na rzecz podmiotów reprezentujących różne branże. Oprócz tego umowy z angielskiego na polski i z polskiego na angielski tłumaczymy dla osób prywatnych. Oferujemy przekłady umów z angielskiego i polskiego zwykłe oraz przysięgłe – w zależności od tego, do czego ma być wykorzystana dana umowa. Może to być bowiem np. dowód w sądzie albo dokument wymagany na potrzeby banku. Umowy na angielski przekładają wykwalifikowani tłumacze, którzy – poza wykształceniem językowym - cechują się wiedzą specjalistyczną w różnych dziedzinach.

Umowy na angielski lub na język polski tłumaczone są przy wsparciu takiego narzędzia jak CAT. To oprogramowanie, które znacznie przyspiesza proces translacji. Tłumaczenie umów na angielski i z angielskiego na polski dzięki niemu jest spójne językowo i terminologicznie. Proponujemy profesjonalne tłumaczenie umów.

Tłumaczenie umów – powierz to zadanie specjalistom

Tłumaczenie umów na język angielski lub polski wymaga doskonałej orientacji w terminologii stosowanej w różnej dziedzinach. Często bowiem umowy z angielskiego lub polskiego zawierają słownictwo przypisane danej branży, którego nie można zastąpić innym. Staramy się więc wiernie przekładać wszystkie dokumenty, które do nas trafiają. Powierz profesjonalne tłumaczenie umowy na angielski naszym tłumaczom.