tlumaczenia-gk.pl

techniczne

Tłumaczenia kart charakterystyki

karta charakterystyki tłumaczenia

Karty charakterystyki na angielski lub z angielskiego na polski? To żaden problem dla naszego profesjonalnego biura tłumaczeń. Jest to bowiem jeden z dokumentów, z którymi mamy na co dzień do czynienia, zlecanym przez różne podmioty, którym potrzebna jest karta charakterystyki. Tłumaczenia wykonujemy rzetelnie i terminowo.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, podmiot chcący wprowadzić w danym kraju do obrotu niebezpieczną substancję lub preparat chemiczny, jest zobowiązany do dostarczenia razem z nim odpowiedniej karty charakterystyki. Unijne regulacje prawne nakładają obowiązek posiadania tak zwanych kart MSDS w języku kraju producenta, a także w języku państwa, na terenie którego dana substancja ma zostać dopuszczona do obrotu. Dokumenty te są wymagane w szczególności w przypadku związków niebezpiecznych, wybuchowych oraz niosących inne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska przyrodniczego. Karty charakterystyki z angielskiego na polski i z polskiego na angielski tłumaczymy w oparciu o opracowaną przez nas bazę terminologiczną. Dzięki niej nie jest dla nas problem żadna karta charakterystyki. Tłumaczenia są o tyle istotne, że dzięki nim odbiorca danego tekstu będzie wiedział jak postępować, jeśli doszłoby np. do skażenia, czy trzeba by było udzielić komuś pierwszej pomocy.

Karty charakterystyki – tłumaczenia z angielskiego na polski i z polskiego na angielski

Jedną z usług świadczonych przez nasze biuro są profesjonalne tłumaczenia kart charakterystyki, które wykonujemy głównie z angielskiego na polski oraz z języka polskiego na angielski. Translacje sporządzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, jednak na indywidualne życzenie klienta, przekład jesteśmy w stanie dostosować również do wymogów prawa obowiązującego w każdym kraju. Ponieważ specjalizujemy się od dawna w tłumaczeniach karty charakterystyki z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski, to wiemy, że bardzo ważne jest to, aby teksty opracowywała zawsze osoba kompetentna, według obowiązujących wymogów prawnych. Tłumaczenia kart charakterystyki odbywają się więc zawsze pod czujnym okiem specjalistów z danej dziedziny.

Karty charakterystyki – tłumaczenia dokumentów UE i NAFTY

Do najczęściej tłumaczonych przez nas kart charakterystyki substancji i preparatów chemicznych należą karty dla krajów Unii Europejskiej, ale specjalizujemy się również w fachowych tłumaczeniach kart dla państw NAFTY (Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu). Dokładamy wszelkich starań, by fachowe zwroty oraz specjalistyczną terminologię zawierała każda przekładana przez nas karta charakterystyki. Tłumaczenia przygotowujemy w oparciu o konkretne regulacje prawne, między innymi uwzględniając rozporządzenia Ministra Zdrowia, Parlamentu Europejskiego oraz Rady (WE) w sprawie pakowania i oznakowania mieszanin czy w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji niebezpiecznych.

Wykonywane przez nas tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) na angielski są zawsze zgodne z wymogami zdefiniowanymi przez unijne dyrektywy, a także przez regulacje prawne przyjęte przez kraje NAFTY.

Jeśli więc chcesz przetłumaczyć karty charakterystyki na angielski lub karty charakterystyki z angielskiego na polski i mieć pewność, że jest to zadanie wykonane profesjonalnie, to zapraszamy do kontaktu z naszym biurem tłumaczeń. Dla nas jest ważna każda karta charakterystyki. Tłumaczenia rzetelnie wykonane mogą mieć wpływ na zdrowie lub nawet życie.